Osobný a nákladný pneuservis
Osobný a nákladný pneuservis
Nákladný pneuservis

Okrem osobného pneuservisu Vám naša spoločnosť ponúka
aj nákladný pneuservis. Dlhoročné skúsenosti a odborný prí-
stup sú pre nás hlavnou prioritou pre spokojnosť zákazníka.

Súčasťou pneuservisných služieb je aj prerezávanie dezéno-
vých drážok. Tento spôsob sa dá uplatniť u pneumatík, kto-
rých konštrukcia to umožňuje, sú výrobcom označené ako
regroovable a  schválené  k  tomuto  zákroku. Prerezaním
drážok je možné zvýšiť kilometrový priebeh až o 30%.

Samozrejmosťou  je aj  hustenie pneumatík  dusíkom,  čím
dochádza k zníženiu   prevádzkových nákladov, k zvýšeniu
životnosti pneumatík, k zníženiu  vzniku  trhlín  v pneumati-
kách. Nákladný pneuservis je možné vykonať , za poplatok,
aj mimo pracovných  hodín, po predchádzajúcom telefonic-
kom dohovore.

Naše služby:
Naša spoločnosť má 20-ročné skúsenosti s opravami náklad-
ných pneumatík, ktoré vykonávame na profesionálnej úrovni.
Opravíme vám poškodené pneumatiky až do rozmeru 7x3cm
veľkosti poškodenia.
demontáž a montáž kolies
vyvažovanie kolies
prezúvanie a vyzúvanie pneumatík
hustenie dusíkom
výmena diskov, duší a ventilov
opravy poškodených pneumatík
prerezávanie dezénových drážok
čistenie diskov
ekologická likvidácia pneumatík
V prípade záujmu sa môžete objednať na pneuservis:
Telefonicky: 0905 818 517, 0948 609 608
Online objednávka:
Bezplatný spätný zber pneumatík

Spoločnosť  M-PROTEKTOR s.r.o., ako  distribútor pneumatík  v  zmysle   zákona  o odpadoch  č.  79/2015 z.z. poskytuje
možnosť bezplatného  spätného  zberu  odpadových  pneumatík od konečných používateľov.
Individuálne plnenie povinností výrobcu pneumatík

Naša  spoločnosť  ako   výrobca  pneumatík  vykonáva  individuálny  systém  plnenia  povinnosti podľa vydanej autorizácie
MŽP.  Komplexnú   službu   od  zberu  zo  zberných  miest  až  po   recykláciu  nám zaisťuje firma  INPOS Slovakia s.r.o.
Kontakt
Copyright © 2001 - 2020 M-PROTEKTOR s.r.o.

Naše služby
Protektorovanie nákladných pneumatík
Predaj nových pneumatík
Nákladný a osobný pneuservis
Oprava pneumatík
Kontrola pneumatík ultrazvukom
Protektorovanie aj do 24 hodín

Prečo práve my?

Úspora až 40% nákladov
Záruka maximálnej kvality
Vynikajúci výkon
Zvýšený kilometrový priebeh
Šetrenie životného prostredia
Protektorovanie za studena
M-PROTEKTOR s.r.o.
Jelšová 26, 080 05 Prešov
Mobil: 0905 818 517, 0948 609 608
Telefón: 051/772 49 63
Email: mprotektor@mprotektor.sk
Sociálne: